สอบถามและประเมินอาการฟรี
วิธีการเช็คการรับประกันผลิตภัณฑ์ Apple

วิธีการตรวจสอบสถานะประกันสินค้า Apple ของคุณ คุณสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

ถ้าผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ลของคุณได้รับความเสียหาย แนะนำเบื้องต้นให้เช็คเรื่องการรับประกันจากทางแอปเปิ้ลดูดก่อนเป็นลำดับแรกเพราะถ้าสินค้าอยู่ในระยะประกันอาจทำให้คุณประหยัดเงินค่าซ่อมแซมได้เยอะเลย

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ “สถานะการประกัน” (Coverage Status) ของ Apple โดยไปที่ https://checkcoverage.apple.com/
  2. ใส่หมายเลขซีเรียลนัมเบอร์ (Serial Number) ของอุปกรณ์ Apple ที่คุณต้องการตรวจสอบ
  3. หากคุณไม่ทราบหมายเลขซีเรียลนัมเบอร์ของอุปกรณ์ Apple ของคุณ สามารถดูได้โดยไปที่ “Settings” (การตั้งค่า) ของอุปกรณ์ -> “General” (ทั่วไป) -> “About” (เกี่ยวกับ) -> “Serial Number” (หมายเลขซีเรียลนัมเบอร์)
  4. กดปุ่ม “Continue” (ดำเนินการต่อ) เพื่อเริ่มตรวจสอบสถานะประกัน
  5. รอสักครู่ขณะที่ Apple กำลังตรวจสอบข้อมูล

คุณอาจต้องรอสักครู่ในขณะที่ Apple กำลังตรวจสอบข้อมูลเครื่องของคุณเพื่อแสดงผลลัพธ์

ตรวจสอบผลลัพธ์ของสถานะประกัน

หลังจากที่ตรวจสอบเสร็จสิ้น คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานะประกันสินค้า Apple ของคุณ รวมถึงวันที่เริ่มและสิ้นสุดประกัน และความคุ้มครองที่ใช้กับอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณมีปัญหาในการตรวจสอบสถานะประกัน คุณสามารถติดต่อ Apple Support โดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบสถานะประกัน

YukiFix Best Quality Fast Service

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง