ซ่อม iPhone จอแตก กี่บาท ซ่อมได้ที่ไหนบ้าง? การซ่อม iPhone ที่มีหน้าจอแตกอยู่ มักมีราคาที่แตกต่างกันไปตามร้านและรุ่นของ iPhone ในบทความนี้จะกล่าวถึงแต่ร้านซ่อมนอกไม่ใช่ราคาซ่อมจากที่ ศูนย์ Apple หรืด AASP โดยทั่วไปแล้วการซ่อมหน้าจอที่แตกอาจมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000-14,500 บาท ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น: 1.รุ่นของ iPhone: ราคาการซ่อมอาจแตกต่างกันตามรุ่นของ iPhone เนื่องจากหน้าจอใน iPhone ในแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน เช่น ใน iPhone 11 จะใช้หน้าจอแบบยังมีชุดในไฟหรือที่เรียกกว่า Back Light ส่วนในรุ่น iPhone 11Pro/ProMax เป็นSoft OLED ซึ่งคุณภาพในการแสดงสีสันและความละเอียด OLED…